JULKAISUJA:

 
 

Luonnonmukainen metsähautausmaa
Timo Takala 2007

(pdf 5,46Mt)Maastomallit ympäristö- ja maanrakennusalan suunnittelussa

(pdf 1,16Mt)

Franzen

Pohjois-Pohjanmaan maisema

Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto, julkaisusarja A:96 1990
Terttu Kurttila ja Timo Takala

(pdf 12,4Mt)

Franzen

Franzenin puisto - katsaus puiston historiaan
Timo Takala 2011

(pdf 4,59Mt)

 

Franzen

Arkkitehdit kaupunkisuunnittelijoina Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA
Timo Takala 2016

(pdf 9,92Mt)

Oulunsalon yhdyskuntasuunnittelua 1969–2015
Timo Takala 18.11.2016

(pdf 7,38Mt)

Kuoleeko keskusta?
Taskunäyttely Oulun keskustan tulevaisuudesta

Työryhmä 1980 (pdf 2,59Mt)

Pyöräilykaupunki Oulu 50 vuotta

Esitelmä VeloFinlandissa 2022

(8,5Mt)

Pyöräily ja mankäytön suunnittelu

Timo Takala

Esitelmä 6.5.1996